2017-10-23T23:53:17+02:00

Boulevard De Hollande De na-oorlogse wijk Mont Liébaut van Béthune is ontwikkeld op basis van modernistische principes waardoor een lappendeken aan 'vrijstaande' gebouwen is ontstaan met veel snippergroen daartussen. Stedenbouwkundig heeft er nauwelijks een geheel kunnen ontstaan en ook van stedelijkheid is geen sprake. Ons voorstel behelst het introduceren [...]

2017-09-06T16:50:14+02:00

Jatopa Het complex Jatopa ligt naast het voormalige Huygenscollege in het stadsdeel Overtoomse Veld, op de grens tussen de vooroorlogse stad en de westelijke tuinsteden. Dit gebied wordt getransformeerd van tuinstedelijk milieu naar een stedelijk leefmilieu met een hoge dichtheid. De bouwmassa is geparceleerd en heeft verschillende hoogtes om de [...]

2017-09-06T16:44:26+02:00

Fenice, Amsterdam Het plan bestaat uit twee gesloten bouwblokken gescheiden door een hellend plein. Dit plein met zijn woud van kolommen vormt een focuspunt in de buurt en creëert een geleidelijke overgang tussen de Bijlmermarkt en de woonbuurt aan weerszijde van de verhoogde dreef. Bijlmerdreef – Claus van Amsbergstraat, Amsterdam [...]

2017-09-06T16:49:33+02:00

Jan Brugmanhof, Alkmaar Het Geert Groteplein vormt een onderdeel van de herstructurering van de naoorlogse wijk Nieuw Overdie. De vormgeving van de massa’s en de ruimte is gebaseerd op de optimistische en luchtige naoorlogse architectuur. De nieuwe structuur staat een heldere scheiding tussen ‘binnen en buiten’ voor maar poogt door [...]

2017-12-13T19:10:57+01:00

Singelstraat, Arnhem Belangrijk uitgangspunt bij dit ontwerp is de stedenbouwkundige en architectonische continuïteit van het (19e eeuwse) Spijkerkwartier, zonder letterlijk te kopiëren. Daar waar er na de oorlog sprake is van veel a-typische 'buitenwijk' invullingen met bergingen in de plint opzichtige balkons in het straatbeeld en grof gedetailleerde consoles, reageert het ontwerp [...]