2017-09-06T16:44:26+02:00

Fenice, Amsterdam Het plan bestaat uit twee gesloten bouwblokken gescheiden door een hellend plein. Dit plein met zijn woud van kolommen vormt een focuspunt in de buurt en creëert een geleidelijke overgang tussen de Bijlmermarkt en de woonbuurt aan weerszijde van de verhoogde dreef. Bijlmerdreef – Claus van Amsbergstraat, Amsterdam [...]

2017-12-13T18:47:57+01:00

De Loodsen, Amsterdam De locatie De Loodsen is onderdeel van de grootscheepse herontwikkeling van de zuidelijke IJ-oevers in Amsterdam waarbij een zeer hoge bebouwingsdichtheid en functiemenging centraal staan. De bouwblokken aan de waterzijde refereren aan de voormalige havenloodsen. De open structuur met zes torens aan de zuidzijde geeft ruimte voor [...]

2017-09-06T16:49:33+02:00

Jan Brugmanhof, Alkmaar Het Geert Groteplein vormt een onderdeel van de herstructurering van de naoorlogse wijk Nieuw Overdie. De vormgeving van de massa’s en de ruimte is gebaseerd op de optimistische en luchtige naoorlogse architectuur. De nieuwe structuur staat een heldere scheiding tussen ‘binnen en buiten’ voor maar poogt door [...]