2017-09-06T16:50:14+02:00

Jatopa Het complex Jatopa ligt naast het voormalige Huygenscollege in het stadsdeel Overtoomse Veld, op de grens tussen de vooroorlogse stad en de westelijke tuinsteden. Dit gebied wordt getransformeerd van tuinstedelijk milieu naar een stedelijk leefmilieu met een hoge dichtheid. De bouwmassa is geparceleerd en heeft verschillende hoogtes om de [...]

2017-09-06T16:44:26+02:00

Fenice, Amsterdam Het plan bestaat uit twee gesloten bouwblokken gescheiden door een hellend plein. Dit plein met zijn woud van kolommen vormt een focuspunt in de buurt en creëert een geleidelijke overgang tussen de Bijlmermarkt en de woonbuurt aan weerszijde van de verhoogde dreef. Bijlmerdreef – Claus van Amsbergstraat, Amsterdam [...]

2017-12-13T18:47:57+01:00

De Loodsen, Amsterdam De locatie De Loodsen is onderdeel van de grootscheepse herontwikkeling van de zuidelijke IJ-oevers in Amsterdam waarbij een zeer hoge bebouwingsdichtheid en functiemenging centraal staan. De bouwblokken aan de waterzijde refereren aan de voormalige havenloodsen. De open structuur met zes torens aan de zuidzijde geeft ruimte voor [...]