2017-09-06T16:49:33+02:00

Jan Brugmanhof, Alkmaar Het Geert Groteplein vormt een onderdeel van de herstructurering van de naoorlogse wijk Nieuw Overdie. De vormgeving van de massa’s en de ruimte is gebaseerd op de optimistische en luchtige naoorlogse architectuur. De nieuwe structuur staat een heldere scheiding tussen ‘binnen en buiten’ voor maar poogt door [...]