De Bisschoppen HVU2017-12-13T19:08:10+01:00

Project Description

De Bisschoppen HVU

De locatie is een onderdeel van de Kashbazone, een dichtbebouwde strip, waar de afzonderlijke gebouwen tegen elkaar aan gebouwd worden. De kavel wordt over de diagonaal in twee stukken gedeeld door de Bisschopssteeg, een historisch pad geflankeerd door rijen bomen. Binnen het blok wordt hiermee een driehoekige ruimte gecreëerd; het voorplein voor de faculteit.

Heidelberglaan, De Uithof, Utrecht
Nieuwbouw en uitbreiding faculteitsgebouw en 550 studentenwoningen

Ontwerp: 2003
Oplevering: 2006