Cronenburgh2017-09-06T15:51:40+02:00

Project Description

Cronenburgh

Het stedenbouwkundig ontwerp van West 8 voor Cronenbrugh, de uitbreiding van het dorp Loenen aan de Vecht, heeft als belangrijk kenmerk rijkdom aan variatie. Het ontwerp refereert hiermee nadrukkelijk aan de in de tijd gegroeide dorpskern van Loenen en aan Nederlandse dorpsarchitectuur in het algemeen.

Loenen a/d Vecht
ontwerp toolbox woningbouw

ontwerp: 2002