Boulevard De Hollande2017-10-23T23:53:17+02:00

Project Description

Boulevard De Hollande

De na-oorlogse wijk Mont Liébaut van Béthune is ontwikkeld op basis van modernistische principes waardoor een lappendeken aan ‘vrijstaande’ gebouwen is ontstaan met veel snippergroen daartussen. Stedenbouwkundig heeft er nauwelijks een geheel kunnen ontstaan en ook van stedelijkheid is geen sprake. Ons voorstel behelst het introduceren van een rooilijn door de meest voorkomende gevellijn over te nemen.

Mont Liébaut, Béthune, Frankrijk
23 sociale huurappartementen

Oplevering: 2012